R07219 – rozhodnutí k nesplnění povinnosti zdržet se v ochranném pásmu i mimo ně jednání poškozující elektrizační soustavu

Číslo jednací: 11173-14/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 90 odst. 1 písm. l) energetického zákona, kterého se dopustil z nedbalosti tím, že v rozporu s § 46 odst. 12 energetického zákona při kácení dřevin poškodil nadzemní elektrické vedení vysokého napětí, čímž nesplnil povinnost zdržet se v ochranném pásmu i mimo ně jednání, kterým by mohl poškodit elektrizační soustavu.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 7. 5. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 397.56 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon