R07214 – rozhodnutí k neoprávněnému zásahu na odběrném elektrickém zařízení

19.09.2014, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance

Číslo jednací: 06424-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona, provedl v přesně nezjištěné době ode dne 28. června 2013 do dne 29. srpna 2013 zásah na odběrném elektrickém zařízení před měřicím zařízením, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že pod elektroměrovou deskou hlavního jističe, u které byly poškozené plomby, propojil v neměřené části přívodní a odvodní elektrický vodič pomocí vodiče CY 2,5 mm2 a odvodní vodič z hlavního jističe a přívodní vodič pro pojistku spojil LYS vodičem, a prostřednictvím tohoto propojení vedl do bytu č. 4 užívaného jeho bývalou manželkou elektrický proud, v důsledku čehož následně vědomě neoprávněně čerpal elektrickou energii, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 6. 8. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 547.81 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon