R00514 – rozhodnutí k porušení povinnosti udržovat odběrné plynové zařízení v požadovaném stavu

Datum

Číslo jednací: 00104-3/2015- ERÚ

Obviněný z přestupku se tím, že v rozporu s ust. § 62 odst. 2 písmeno f) energetického zákona, v přesně nezjištěné době nejméně od 29. května 2014 do 8. srpna 2014 neudržoval ve svém bytě odběrné plynové zařízení, sporák značky MORA 260, v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a zjištěné závady neodstranil, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. e) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 17. 1. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 387.69 KB

Obsah

Sdílejte