Pražské služby, a.s. – rozhodnutí k neposkytnutí pravdivých údajů

Číslo jednací: 01143-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. e) energetického zákona, jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie v technickém výkazu tepelné energie ze dne 30. dubna 2015 za rok 2014 pro cenovou lokalitu „Praha 10 – Malešice", předloženém Energetickému regulačnímu úřadu dne 30. dubna 2015 v elektronické podobě, uvedl nepravdivé informace, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Pražské služby, a.s., se sídlem Pod Šancemi 444/1, 190 00 Praha 9, IČ: 60194120

Datum nabytí právní moci: 17. 2. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 726.5 KB

Obsah

Sdílejte