Pražská energetika, a.s. - rozhodnutí k nesplnění povinnosti držitele licence

Číslo jednací: 10033-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání pokračujícího přestupku podle ust. § 16 odst. 1 písm. h) zákona o cenách, kterého se účastník řízení dopustil tím, že jakožto držitel licence na obchod s elektřinou, tedy jako prodávající, v rozporu s ust. § 13 odst. 2 písm. c) zákona o cenách v rámci výkonu licencované činnosti nezpřístupnil dne 7. 7. 2020 spotřebiteli informaci o konečné nabídkové ceně za sdružené služby dodávky elektřiny, když ve výše uvedeném návrhu dodatku smlouvy uvedl cenu za elektřinu bez daně za elektřinu a bez ceny souvisejících služeb v elektroenergetice, čímž nesplnil svou povinnost vůči spotřebiteli označit zboží cenou, kterou uplatňoval v okamžiku nabídky spolu s informaci o konečné nabídkové ceně sdružených služeb dodávky elektřiny, která zahrnuje všechny daně, cla a poplatky.

Informace o účastníkovi řízení:

Pražská energetika, a.s., se sídlem Na hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČO: 60193913

Datum nabytí právní moci: 2. 3. 2021

 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon