Návrh Pravidel provozování distribuční soustavy společnosti PRECHEZA a.s.

Návrh Pravidel provozování distribuční soustavy (Řádu) předaný společností PRECHEZA a.s. na základě § 97a energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení

Pravidla provozování distribuční soustavy (PDF, 271 kB)
Příloha č. 1 (PDF, 94 kB)
Příloha č. 2 (PDF, 151 kB)
Příloha č. 3 (PDF, 189 kB)
Příloha č. 4 (PDF, 191 kB)
Příloha č. 5 (PDF, 139 kB)
Příloha č. 6 (PDF, 206 kB)

Připomínky je možné zaslat do 29. března 2013 na adresu zdenek.petak@eru.cz

Pravidlo pro uplatnění připomínek v rámci řízení o schvalování řádů
Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému Řádu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části Řádu. Dále je připomínkujícím subjektem uveden návrh nového znění předmětného ustanovení a následně je připomínka konkrétně a detailně odůvodněna. Bez řádného odůvodnění není možné se připomínkou zabývat.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 267.21 KB
Typ: pdf
Velikost: 90.06 KB
Typ: pdf
Velikost: 147.22 KB
Typ: pdf
Velikost: 185.73 KB
Typ: pdf
Velikost: 187.1 KB
Typ: pdf
Velikost: 135.54 KB
Typ: pdf
Velikost: 202.04 KB

Obsah

Sdílejte