NVE Czech s.r.o. – rozhodnutí k neplněním zákonem stanovené povinnosti

Číslo jednací: 07884-6/2016-ERU

Účastníkovi řízení byla jako držiteli licence na výrobu elektřiny uložena pokuta za spáchání správního deliktu dle § 91 odst. 1 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterého se účastník řízení dopustil porušením § 15a energetického zákona tím, že Energetickému regulačnímu úřadu ve stanovených lhůtách nedoložil požadované podklady a informace, které Energetický regulační úřad opakovaně vyžadoval, a to nejprve prostřednictvím žádosti o poskytnutí informací dle § 15a energetického zákona a následně prostřednictvím opakované žádosti o poskytnutí informací dle § 15a energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

NVE Czech s.r.o., se sídlem Vrchovina 53, 509 01 Nová Paka, IČO: 287 88 605

Datum nabytí právní moci: 1. 3. 2017

druhý stupeň

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon