Novoměstská teplárenská a.s. – rozhodnutí k nezajištění přístupu k měřícím zařízením

Datum

Číslo jednací: 05823-10/2017-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. 62 odst. 2 písm. c) energetického zákona ve dnech 5. a 13. prosince 2013 provozovateli distribuční soustavy nezajistil přístup k měřicím zařízením, a to za účelem přerušení distribuce plynu, ke které mělo dojít na základě Žádosti o přerušení distribuce plynu, kterou podal u provozovatele distribuční soustavy obchodník s plynem, dopustil spáchání pokračujícího správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. g) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Novoměstská teplárenská a.s., se sídlem Hornická 973, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 25335057

Datum nabytí právní moci: 7. 4. 2018

Ke stažení

Obsah

Sdílejte