MRAZÍRNY PLZEŇ - DÝŠINA – rozhodnutí o zastavení řízení

Číslo jednací: 04479-11/2013-ERU

Účastník řízení byl podezřelý, že v rozporu s ust. § 9 odst. 1 energetického zákona neprodleně neoznámil Energetickému regulačnímu úřadu změny podmínek pro udělení licence, nepředložil o nich doklady, nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence, a zároveň v rozporu s ust. § 9 odst. 5 energetického zákona zahájil výkon licencované činnosti přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence, čímž se dopustil správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. h) energetického zákona. Řízení bylo zastaveno, neboť správní orgán dospěl k závěru, že dostatečně poučným a výchovným k plnění zákonem stanovených povinností je pro účastníka řízení samotné projednání správního deliktu.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost MRAZÍRNY PLZEŇ – DÝŠINA a. s., se sídlem Dýšina 408, 330 02 Dýšina, IČ: 25230484

Datum nabytí právní moci: 15. 6. 2013

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon