Merit Bau CZ a.s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

05.03.2015, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 09903-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 4. června 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Chornice, katastrální území Chornice u domu č. p. 145 zemní práce související se stavbou „ Odkanalizování obce Chornice I. a II. etapa, přičemž došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Merit Bau CZ a.s., se sídlem K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice – Nové Jesenčany, IČ: 27259544

Datum nabytí právní moci: 5. 11. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 825.12 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon