M E P, spol. s r.o. – rozhodnutí k nesplnění povinnosti oznámit neprodleně Energetickému regulačnímu úřadu změny podmínek pro udělení licence

Číslo jednací: 04829-8/2011-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, zahrnul do výsledné ceny tepelné energie za kalendářní rok 2010 ekonomicky neoprávněné náklady, čímž se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách.

Informace o účastníkovi řízení:
M E P, spol. s r.o., se sídlem Veleslavínská 54, 162 00 Praha 6,  IČ: 47551593

Datum nabytí právní moci: 24. 11. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.25 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon