LB 2000, s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 04050-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 18. listopadu 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Stavenice zemní práce v souvislosti se stavbou vodního díla „Třeština, Stavenice – Tlaková kanalizace a ČOV", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlakého plynovodu lPE DN 50, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost LB 2000, s.r.o., se sídlem U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc – Holice, IČ: 64618081

Datum nabytí právní moci: 15. 5. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 342.79 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon