KR15512 - rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Malenovice

Číslo jednací: 15512-9/2012-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 4. července 2012 v ochranném pásmu plynárenského zařízení u domu č. p. 193 v obci Malenovice, katastrální území Malenovice, okres Frýdek-Místek zemní práce v souvislosti s realizací výkopu svodu pro dešťovou vodu prostřednictvím strojního mechanismu, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE d 50, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu, dopustil správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Datum nabytí právní moci: 25. 1. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 528.46 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon