KR07513 – rozhodnutí o zastavení řízení pro nenaplnění skutkové podstaty správního deliktu

Číslo jednací: 11541-19/2012-ERU

Účastník řízení byl podezřelý, že v rozporu s ust. § 5 odst. 5 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, nedodržel závazný postup při kalkulaci ceny tepelné energie, když do výsledné kalkulace ceny tepelné energie za rok 2008 zahrnul ekonomicky neoprávněné náklady, čímž se měl dopustit spáchání správního deliktu podle ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona o cenách. Řízení bylo zastaveno z důvodu, že účastník v průběhu správního řízení doložil podklady, z nichž je zřejmé, že ke spáchání správního deliktu nedošlo.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 8. 6. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 729.88 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon