KR04513 – rozhodnutí k povinnosti oznámit neprodleně Energetickému regulačnímu úřadu změny technických parametrů licencované provozovny

17.03.2014, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 02099-10/2013-ERU

Účastník řízení jako držitel licence na výrobu elektřiny neprodleně neoznámil změny technických parametrů licencované provozovny a nedoložil novou zprávu o výchozí revizi elektrického zařízení, čímž se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 14. 5. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 904.05 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon