KH TEBIS s.r.o. - rozhodnutí k poskytnutí nepravdivých a neúplných informací

Účastník řízení
KH TEBIS s.r.o.
IČO
47542713
Spisová značka
08444/2022-ERU
Číslo jednací
08444-3/2022-ERU
Nabytí právní moci

Obviněný se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. e) energetického zákona v návaznosti na ust. § 20 odst. 6 téhož zákona poskytl Energetickému regulačnímu úřadu nepravdivé a neúplné informace v regulačním výkazu.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 453.51 KB

Obsah

Sdílejte