Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 09374-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, v jejichž důsledku došlo v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 energetického zákona k poškození tohoto zařízení, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o., se sídlem U Kotelny 349, 405 05 Děčín, IČO: 41326687

Datum nabytí právní moci: 5. 10. 2018

Ke stažení

Obsah

Sdílejte