EUROVIA CS, a.s. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

05.06.2023, aktualizováno 06.06.2023
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance
  • II. instance
Účastník řízení
EUROVIA CS, a.s.
IČO
45274924
Spisová značka
01572/2021-ERU
Číslo jednací
01572-26/2021-ERU, 01572-31/2021-ERU
Nabytí právní moci

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Správní řízení vedené s obviněným z přestupku ve věci podezření ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se měl dopustit tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození, se podle ust. § 86 odst. 1 písm. b) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Rozklad proti výrokům I. až III. rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 01572-26/2021-ERU ze dne 8. srpna 2022 (sp. zn. OSR-01572/2021-ERU) se zamítá a napadené rozhodnutí se v této části potvrzuje. 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 297.18 KB
Aktualizováno:
Typ: pdf
Velikost: 228.73 KB
Aktualizováno:

Obsah

Sdílejte

Share icon