Europe Easy Energy a.s. - usnesení o zastavení řízení

Číslo jednací: 07211-22/2017-ERU

Správní řízení vedené s obviněným z přestupků pro podezření ze spáchání 19 přestupků podle ust. § 24 odst. 7 písm. m) zákona o ochraně spotřebitele, kterých se měl účastník řízení dopustit tím, že jakožto prodávající neposkytl nejméně 19 spotřebitelům informace podle ust. § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele, neboť tyto jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem neinformoval nejpozději v den uzavření smlouvy o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný, když tuto informaci neuvedl v obchodních podmínkách, ač smlouva uzavřená mezi účastníkem řízení a jednotlivými spotřebiteli odkazovala na obchodní podmínky, se v souladu s ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Europe Easy Energy a.s.,se sídlem Na poříčí 1046/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 28603001

Datum nabytí právní moci: 9. 9. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 276.93 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon