Číslo jednací: 01312-11/2012-ERU

Účastník řízení nesplnil svou povinnost poskytnout Energetickému regulačnímu úřadu na jeho písemnou žádost ze dne 20. prosince 2011 ve lhůtě do 4. ledna 2012 úplné, správné a pravdivé podklady a informace nezbytné pro výkon působnosti Energetického regulačního úřadu požadované za účelem prokázání splnění zákonné povinnosti držitele licence na obchod s elektřinou a obchod s plynem podle ust. § 11a odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v rozporu s ust. § 15a odst. 1 téhož zákona, čímž spáchal správní delikt podle ust. § 91 odst. 1 písm. e) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Energie2, a.s., se sídlem Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 – Veleslavín, IČ: 28874773
Datum nabytí právní moci: 1. 8. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 406.13 KB

Obsah

Sdílejte