Draspol-stavební podnik s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 06207-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 2. listopadu 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení ve městě Kosmonosy zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Draspol-stavební podnik s.r.o., se sídlem Ptácká 127, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 25124269

Datum nabytí právní moci: 18. 6. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte