D & D PROFI, s.r.o. – rozhodnutí k poškození energetických zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 00803-3/2017-ERU

Obviněný z přestupku, se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 1. prosince 2016 v Chrudimi, na křižovatce ulic V Tejnecku a Heydukova stavebním mechanizmem zemní práce, při kterých došlo k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky PE Dn 40 vedoucí k domu, čímž porušil zákaz poškození energetických zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost D & D PROFI, s.r.o., se sídlem Palackého 485, 533 03 Dašice, IČO: 25250167

Datum nabytí právní moci: 12. 9. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 359.47 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon