CHEF GASTRONOMY s.r.o. – rozhodnutí o uložení donucovací pokuty

Číslo jednací: 03571-3/2015-ERU

Účastníkovi řízení se ve smyslu ustanovení § 96d odst. 1 písm. d) energetického zákona za účelem vymožení splnění povinnosti vyplývající z opatření k nápravě uloženého výrokem III. příkazu, č. j. 01464-3/2015-ERU, ze dne 13. února 2015 ukládá podle ustanovení § 96d odst. 3 písm. b) energetického zákona donucovací pokuta výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), která je splatná do 15 dnů od nabytí právní moci tohoto příkazu.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost CHEF GASTRONOMY s.r.o., se sídlem Králova 279/9, 616 00 Brno – Žabovřesky, IČ: 29262101

Datum nabytí právní moci: 5. 5. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon