ČEZ Distribuce, a. s. - usnesení o zastavení řízení

Číslo jednací: 10326-33/2018-ERU

Správní řízení vedené s obviněným z přestupku ve věci podezření ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. l) energetického zákona, kterého se mohl účastník řízení dopustit tím, že jako vlastník příslušné části elektrizační soustavy v rozporu s § 46 odst. 11 písm. b) energetického zákona neudělil bezdůvodně písemný souhlas se stavbou nebo činností v ochranném pásmu s uvedením podmínek, za kterých by byl takový souhlas vydán, se ve smyslu § 86 odst. 1 písm. c) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035

Datum nabytí právní moci: 26. 9. 2020

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 206.28 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon