Čermák a Hrachovec a.s., – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 05234-3/2015-ERU

Účastníkovi řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 10. prosince 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Praha na ulici Možného naproti domu č. p. 818 u parkoviště obchodního centra prostřednictvím zemního stroje zemní práce v souvislosti se stavebními úpravami „Obnova vodovodního řadu ul. Pod Hřbitovem, Praha 6", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE dn 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Čermák a Hrachovec a.s., se sídlem Smíchovská 31, 155 00 Praha 5 – Řeporyje, IČO: 262 12 005

Datum nabytí právní moci: 23. 6. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon