CENTROPOL ENERGY, a.s. - rozhodnutí k neposkytnutí informace spotřebiteli

Číslo jednací: 09039-3/2020-ERU

Účastník řízení se uznává vinným ze spáchání přestupku dle ust. § 16 odst. 1 písm. h) zákona o cenách, kterého se účastník řízení dopustil tím, že jakožto držitel licence na obchod s elektřinou v rozporu s ust. § 13 odst. 2 písm. b) zákona o cenách v rámci výkonu licencované činnosti nezpřístupnil dne 20. 12. 2017 spotřebiteli informaci o konečné nabídkové ceně formou ceníku, když ceník platný od 19. 6. 2016 do 31. 12. 2019 obsahoval ceny bez distribuce a ostatních služeb, bez DPH a daně z elektřiny, čímž nesplnil svou povinnost zpřístupnit spotřebiteli při nabídce a prodeji sdružených služeb dodávky elektřiny na viditelném místě formou ceníku informaci o konečné nabídkové ceně sdružených služeb dodávky elektřiny, která zahrnuje všechny daně, cla a poplatky.

Informace o účastníkovi řízení:

CENTROPOL ENERGY, a.s., se sídlem Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 25458302

Datum nabytí právní moci: 23. 10. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 249.03 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon