BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. – rozhodnutí o rozkladu

Číslo jednací: 02634-15/2018-ERU

I. Rozklad účastníka řízení proti výrokům I. až V. a VIII. rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 02634-7/2018-ERU ze dne 23. května 2018 se zamítá a napadené rozhodnutí se v tomto rozsahu potvrzuje.

II. Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 02634-7/2018-ERU ze dne 23. května 2018 se co do výroku VI. zrušuje a řízení se v tomto rozsahu zastavuje.

III. Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 02634-7/2018-ERU ze dne 23. května 2018 se ve výroku VII. mění tak, že se slova „ve výši 120 000 Kč (slovy: sto dvacet tisíc korun českých)" nahrazují slovy „ve výši 110 000 Kč (slovy: sto deset tisíc korun českých)".

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., se sídlem Na Poříčí 1046, 110 00 Praha, IČO: 27386732

Datum nabytí právní moci: 28. 2. 2019

první stupeň

Ke stažení

Obsah

Sdílejte