BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. – rozhodnutí k nedodržení povinností držitele licence

18. 9. 2019

Číslo jednací: 02634-7/2018-ERU

Účastník řízení se uznává vinným ze spáchání:

  • pokračujícího přestupku dle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele
  • přestupku dle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele
  • přestupku dle ust. § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona
  • přestupku dle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona
  • 8 přestupků dle ust. § 24 odst. 7 písm. m) zákona o ochraně spotřebitele
  • pokračujícího přestupku dle ust. § 24 odst. 7 písm. m) zákona o ochraně spotřebitele

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., se sídlem Na Poříčí 1046, 110 00 Praha, IČO: 27386732

Datum nabytí právní moci: 28. 2. 2019

druhý stupeň   

Připojené soubory