Armádní­ Servisní, příspěvková organizace – rozhodnutí k podnikání v energetických odvětvích bez licence udělené Energetickým regulačním úřadem

Číslo jednací: 09495-12/2012-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 3 odst. 3 energetického zákona podnikal v energetických odvětvích bez licence pro výrobu tepelné energie, když v období od roku 2008 do roku 2010 vyráběl a dodával tepelnou energii do objektů ve vlastnictví jiné organizace, čímž se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. a) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Armádní Servisní, příspěvková organizace, se sídlem Podbabská  1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice, IČ: 60460580

Datum nabytí právní moci: 11. 12. 2012

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon