ZVU a.s. – rozhodnutí o zastavení řízení

Číslo jednací: 01403/2015-ERU

Správní řízení vedené pod sp. zn. KO-01403/2015-ERU zahájené dne 12. února 2015 z moci úřední podle ustanovení § 46 správního řádu s účastníkem řízení, společností ZVU a.s., se sídlem Pražská třída 322/4, 500 04 Hradec Králové, IČ: 465 04 737, ve věci podezření ze spáchání správního deliktu podle ustanovení § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že se v období od 4. srpna 2009 do 11. února 2015 neregistroval jako držitel licence na obchod s plynem č. 240604874 u operátora trhu, což je v rozporu s ustanovením § 61 odst. 2 písm. j) energetického zákona,  s e   z a s t a v u j e .

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ZVU a.s., se sídlem Pražská třída 322/4, 500 04 Hradec Králové, IČ: 465 04 737

Datum nabytí právní moci: 16. 4. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 244.61 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon