ZVÁNOVEC a.s. – rozhodnutí k poškození středotlakého plynovodu LPE DN 63 při provádění zemních prací

Číslo jednací: 04715-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 6. srpna 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Dolní Cerekev u domu č. p. 282 zemní práce v souvislosti se stavbou vodního díla: „Kanalizační systém a ČOV – aglomerace Dolní Cerekev a Kostelec u Jihlavy", při kterých došlo prostřednictvím strojního mechanismu (bagru CAT 318) k poškození středotlakého plynovodu LPE DN 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost ZVÁNOVEC a.s., se sídlem Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice, IČ: 26026279

Datum nabytí právní moci: 29. 5. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 575.51 KB

Obsah

Sdílejte