ZMES, s. r. o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 01427-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost ZMES, s. r. o., se sídlem Sadová 829/1, 674 01 Třebíč, IČO: 43371833

Datum nabytí právní moci: 23. 2. 2019    

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 218.95 KB

Obsah

Sdílejte