ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 10938-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 18. června 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Liberec, na ulici Kubelíkova, u nemovitosti č. p. 77, č. or. 2 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Liberec, Kubelíkova, Uralská - rekonstrukce vodovodu IO 01 vodovodní řad, 1-Kubelíkova IO 02 vodovodní řad, 2-Uralská", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost  ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r.o., se sídlem Nudvojovice  2103, 511 01 Turnov, IČ 28776976

Datum nabytí právní moci: 9. 1. 2016

Obsah

Sdílejte