ZIEGLER ZZ s.r.o. - rozhodnutí k neměření a nevyúčtování dodávek tepelné energie podle skutečných parametrů teplonosné látky

Číslo jednací: 11140-8/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání trvajícího přestupku podle ust. § 91 odst. 12 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na rozvod tepelné energie v rozporu s ust. § 78 odst. 1 téhož zákona v období od 1. 1. 2018 do 5. 11. 2018 odběrateli tepelné energie měřil dodávku tepelné energie měřicím zařízením, jehož platnost ověření skončila dne 31. 12. 2017; ze spáchání 3 přestupků dle ust. § 91 odst. 12 písm. d) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto dodavatel tepelné energie v rozporu s ust. § 78 odst. 1 téhož zákona odběrateli tepelné energie dokladem o vyúčtování dodávek tepelné energie v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 nevyúčtoval dodávku tepelné energie pro vytápění podle skutečných parametrů teplonosné látky změřených stanoveným měřidlem; a dále ze spáchání 6 trvajících přestupků dle ust. § 91 odst. 12 písm. d) energetického zákona, a to 3 přestupků v období od 1. 1. 2017 do 31. 5. 2017 a 3 přestupků v období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017, kterých se dopustil tím, že jakožto dodavatel tepelné energie v rozporu s ust. § 78 odst. 1 téhož zákona odběratelům tepelné energie neměřil dodávku tepelné energie pro přípravu teplé vody podle skutečných parametrů teplonosné látky změřených stanoveným měřidlem.

Informace o účastníkovi řízení:

ZIEGLER ZZ s.r.o., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Husitská 48/50,130 00 Praha, IČO: 25707311

Datum nabytí právní moci: 23. 10. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 448.55 KB

Obsah

Sdílejte