ZEROSTAV inženýring, a.s. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 04682-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

ZEROSTAV inženýring, a.s.,se sídlem Na Vantrokách 352/16, Předlice, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 28673042

Datum nabytí právní moci: 5. 8. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 286.72 KB

Obsah

Sdílejte