Zero Energy s.r.o. - rozhodnutí k neposkytnutí informací

Číslo jednací: 13102-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději ke dni 2. 11. 2021 požadované informace.

Informace o účastníkovi řízení:

Zero Energy s.r.o., se sídlem Vinohradská 2165/48, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 06750362

Datum nabytí právní moci: 27. 11. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 182.5 KB

Obsah

Sdílejte