Zemědělské obchodní družstvo DELTA Štípa, družstvo- ve zkratce ZOD DELTA Štípa, družstvo – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 11615-4/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, v jejichž důsledku došlo k poškození tohoto zařízení, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost Zemědělské obchodní družstvo DELTA Štípa, družstvo- ve zkratce ZOD DELTA Štípa, družstvo, se sídlem Za Dvorem 305, 763 14 Zlín, IČO: 48907227

Datum nabytí právní moci: 22. 6. 2019    

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 401.38 KB

Obsah

Sdílejte