Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost - rozhodnutí k neposkytnutí informací

Datum

Číslo jednací: 05316-7/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději ke dni 3. března 2020 požadované podklady a informace.

Informace o účastníkovi řízení:

Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost, se sídlem Koželužská 385, 582 66 Krucemburk, IČO: 60917962

Datum nabytí právní moci: 22. 9. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte