ZEMAKO, s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Datum

Číslo jednací: 00839-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 4. září 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Brno (katastrální území Bohunice), na ulici Arménská, u nemovitosti č. p. 573/21 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Úprava veřejného prostranství ulice Arménská v MČ Brno-Bohunice Brno, Bohunice, Arménská", při kterých došlo k poškození středotlakého ocelového plynovodu DN 40, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ZEMAKO, s.r.o., se sídlem Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany, IČ 25504011

Datum nabytí právní moci: 20. 2. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 376.93 KB

Obsah

Sdílejte