Železárny Velký Šenov s.r.o. – rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie

Číslo jednací: 01424-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání pokračujícího přestupku dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, vyúčtoval  odběrateli tepelné energie dodávku na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie, které neobsahovaly všechny stanovené údaje.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost Železárny Velký Šenov s.r.o., se sídlem Vilémovská 275, 407 78 Velký Šenov, IČO: 61535842

Datum nabytí právní moci: 27. 2. 2019   

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon