ZEKAS, s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení v ochranném pásmu

Číslo jednací: 05763-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 28. července 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Klecany na pozemku parc. č. 598/10 zemní práce v souvislosti se stavbou „SO 06 Hala 6", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlakého plynovodu PE dn 90 , a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ZEKAS, s.r.o., se sídlem č. p. 39, 439 65 Hřivice, IČ: 25425749

Datum nabytí právní moci: 14. 7. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 617.04 KB

Obsah

Sdílejte