Západomoravská energetická s.r.o. – rozhodnutí k povinnosti neprodleně oznámit Energetickému regulačnímu úřadu změny podmínek pro udělení licence, předložit o nich doklady a požádat o změnu rozhodnutí o udělení licence

Číslo jednací: 09907-5/2012-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 9 odst. 1 energetického zákona neprodleně neoznámil Energetickému regulačnímu úřadu změny podmínek pro udělení licence, nepředložil o nich doklady, nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence, a v rozporu s ust. § 9 odst. 5 energetického zákona zahájil výkon licencované činnosti přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence, čímž se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. h) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Západomoravská energetická s.r.o., se sídlem Podvinný mlýn 2283/18, 190 00 Praha 9 – Libeň, IČ: 27700372

Datum nabytí právní moci: 20. 10. 2012

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon