Západomoravská distribuční a.s. - rozhodnutí k neposkytnutí informací

Číslo jednací: 13116-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději ke dni 25. 10. 2021 požadované podklady a informace.

Informace o účastníkovi řízení:

Západomoravská distribuční a.s., se sídlem Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 27831671

Datum nabytí právní moci: 17. 11. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon