Západočeská stavební společnost, s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 08159-10/2017-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 1. března 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Kostelec, část Ostrov u Stříbra, u nemovitosti č. p. 13 strojně zemní práce související se stavbou „Stavební úpravy hospodářské budovy na části st. p. č. 13/1, k. ú. Ostrov u Stříbra", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 50, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace  o účastníkovi řízení:

Společnost Západočeská stavební společnost, s.r.o., se sídlem 5. května 101, 345 62 Holýšov, IČO: 25215566

Datum nabytí právní moci: 14. 6. 2018

druhý stupeň

Obsah

Sdílejte

Share icon