ZAMONT cz s.r.o. – rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu plynárenského zařízení

Datum

Číslo jednací: 16411-9/2013-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, když při manipulaci s kusem velkého betonu umístěného na lžíci bagru došlo k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky IPE DN 50, čímž se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost ZAMONT cz s.r.o., se sídlem Mlýnská 253, 687 24 Uherský Ostroh III, IČ: 26284570

Datum nabytí právní moci: 15. 2. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 687.86 KB

Obsah

Sdílejte