ZAHRADY R+R - realizace a údržba zahrad s.r.o., – rozhodnutí k , porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 02889-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 9. března 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Brušperk, sečení travního porostu, při kterém došlo k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ZAHRADY R+R - realizace a údržba zahrad s.r.o., se sídlem Stará cesta 700, 739 24 Krmelín, IČ: 27822737

Datum nabytí právní moci: 19. 4. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte