X Energie, s.r.o. - rozhodnutí k nesplnění povinnosti držitele licence

20.07.2020, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance

Číslo jednací: 12281-10/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku dle ust. § 91 odst. 11 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jako obchodník s plynem v rozporu s ust. § 73a odst. 2 energetického zákona nesplnil povinnost předložit údaje o zajištění rozsahu bezpečnostního standardu a o způsobu jeho zajištění Energetickému regulačnímu úřadu do patnáctého dne následujícího měsíce. Správní řízení vedené Energetickým regulačním úřadem s účastníkem řízení, se v části týkající se podezření ze spáchání přestupku dle ust. § 91 odst. 11 písm. e) energetického zákona za měsíc březen 2018, kterého se účastník řízení dopustil tím, že jako obchodník s plynem v rozporu s ust. § 73a odst. 2 energetického zákona nesplnil povinnost předložit údaje o zajištění rozsahu bezpečnostního standardu a o způsobu jeho zajištění Energetickému regulačnímu úřadu do patnáctého dne následujícího měsíce, podle ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky, zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

X Energie, s.r.o., se sídlem Na poříčí 1046/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 24817872

Datum nabytí právní moci: 5. 9. 2019

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.27 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon