X Energie, s. r. o. – rozhodnutí k povinnosti poskytnout spotřebitelům při nabídce a prodeji elektřiny informaci o konečné nabídkové ceně pro všechna distribuční území umístěných na internetových stránkách účastníka řízení

Číslo jednací: 04430-10/2013-ERU

Účastník řízení v období od 1. ledna 2013 do 31. ledna 2013 neposkytoval spotřebitelům při nabídce a prodeji elektřiny informaci o konečné nabídkové ceně, která zahrnuje všechny daně, cla a poplatky, když v cenících elektrické energie pro domácnosti pro všechna distribuční území umístěných na internetových stránkách účastníka řízení neuváděl konečné ceny elektřiny vůbec, čímž se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 16 odst. 1 písm. h) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost X Energie, s.r.o., se sídlem Hybernská 1009/24, 110 00 Praha - Nové Město, IČ: 28245245

Datum nabytí právní moci: 23. 10. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.1 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon