WOLFSTEIN s.r.o. – rozhodnutí k poškození středotlaké plynovodní přípojky prostřednictvím zemního stroje

Číslo jednací: 11635-9/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona v přesně nezjištěné době ode dne 9. dubna 2013 do dne 13. listopadu 2014 v Novém Sedle, ul. Sadová č. p. 498, ve spodní části elektroměrového rozvaděče umístěného v přízemí bytového domu připojil na výstupní svorku v pořadí třetího jističe zleva typu IJV 1 x 10 A nacházejícího se před měřicím zařízením měděný vodič hnědé barvy o průřezu 1,5 mm2, který byl součástí kabelu CYKY 3 x 1,5 mm2, ostatní vodiče tohoto kabelu připojil na nulovou svorku hlavního domovního vedení, kabel zavedl do rozvaděče umístěného v prvním podzemním podlaží bytového domu a tímto způsobem zajistil napájení vnitřního domovního kamerového systému, čímž porušil zákaz provádět zásahy na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. h) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost WOLFSTEIN s.r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4, IČO: 27080552

Datum nabytí právní moci: 18. 8. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 537.84 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon