WENEA s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Datum

Číslo jednací: 03315-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 25. března 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Habrkovice u domu č. p. 26 zemní práce v souvislosti se stavbou „Kanalizace Záboří nad Labem – odkanalizování místní části Habrkovice", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE Dn 32 (dále jen „plynárenské zařízení"), a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost WENEA s.r.o., se sídlem Mírové náměstí 108, 281 61 Kouřim, IČ: 26085470

Datum nabytí právní moci: 22. 4. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 299.31 KB

Obsah

Sdílejte